KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej w Radomiu. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz przy pełnieniu czynności notarialnych jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego co uzyskał do Klienta, zaś zwolnienie z zachowania tajemnicy służbowej nie jest dozwolone.